Tonny Sikkes

Tonny Sikkes

Visie

"Veranderen begint met bewust worden".

visieIn mijn praktijk geef ik begeleiding in bewustwording en persoonlijke ontwikkeling. Daarbij staat de verbetering van de communicatie met jezelf en de buitenwereld centraal. In staat zijn te luisteren naar je eigen lichaam en het bewustzijn en accepteren van je emoties, gedachten en drijfveren zijn voorwaarden voor deze persoonlijke ontwikkeling.

Door ervaringen in het verleden kunnen onbewuste gedragspatronen ontstaan. We handelen op de automatische piloot, waardoor de verbinding met onszelf wordt geblokkeerd. Bewustwording leidt tot persoonlijk inzicht en geeft ruimte om in vrijheid keuzes te maken. Elk mens heeft talenten en kwaliteiten. Veel mensen zijn echter onvoldoende in staat hun mogelijkheden te ontplooien en te benutten. Vaak liggen daar beperkende overtuigingen, een negatief zelfbeeld, onopgeloste trauma's en conflicten uit het verleden aan ten grondslag. Dat belemmert een prettig leven in het hier en nu. Soms wordt die belemmering door mensen als ‘onveranderbaar’ ervaren.

Ik ga ervan uit dat ieder mens in staat is te leren en dus kan veranderen.

Een ander belangrijk uitgangspunt in mijn benadering is dat jijzelf de autoriteit bent: een individu die in staat is zijn of haar keuzes te maken en daar de verantwoordelijkheid voor te nemen. Voor mij is het belangrijk dat je je eigen gedrag en mogelijkheden onder ogen wilt zien. Ben je bereid naar je eigen aandeel in je probleem te kijken?

Veel mensen ervaren hun leven als onbevredigend omdat zij last hebben van angst, depressiviteit, onzekerheid, eenzaamheid of vermoeidheid. Pas als deze klachten zijn overwonnen kan ik mijn leven beginnen, zo is de overtuiging. De strijd tegen deze klachten staat dan centraal in het leven. Voor mij zijn pijn en stress onlosmakelijk verbonden met leven. Wanneer je dit accepteert stop je het dagelijkse gevecht. Er ontstaat ruimte en energie om nu te doen wat je werkelijk belangrijk vindt. Dan zeg je ja tegen het leven en ervaar je voldoening.

In mijn praktijk staan we uitgebreid stil bij wat voor jou waardevol is in het leven. Je leert hoe je die waarden tot kompas van je leven kunt maken. We ontdekken welke patronen een belemmering vormen om volop te leven. Je vertaalt je waarden naar concrete acties en stappen. Daardoor kun je steeds meer het leven leiden waarvoor je kiest.

Ja zeggen tegen het leven is de wil en acceptatie om positieve en negatieve emoties te ervaren. Is accepteren dat geluk en lijden bij het leven horen. Is op actieve wijze zin aan het leven geven, is leven vanuit je hart. Het is leven vanuit EN/EN. En we hebben pijn, zijn depressief, eenzaam, gespannen en onzeker, en we doen intussen toch wat we belangrijk vinden.

Ik streef ernaar om in de begeleiding en behandeling oog te hebben voor alles wat invloed heeft op je huidige toestand. Op elk niveau, zowel fysiek, mentaal, emotioneel, relationeel en spiritueel.

Vanuit mijn integrale benadering van de mens onderhoud ik een groot netwerk van reguliere en alternatieve genezers en coaches. Daarvan kan ik gebruik maken voor advisering en doorverwijzingen.

Ik adviseer altijd een reguliere arts te raadplegen bij lichamelijke klachten.

Mijn praktijk is in Vierakker, dorpje bij Zutphen

'Heel' is je verbinden met alle aspecten van het leven. Als je iets buitensluit zie je de werkelijkheid niet meer, ga je strijden en verdwijnt de liefde.