Tonny Sikkes

Tonny Sikkes

EMDR en EFT

EFT is een specifieke methode voor traumabehandeling. Het is een combinatie van psychologie en acupunctuur. vlinder_levenspad1De basisregel waar EFT op gebaseerd is luidt: “De oorzaak van alle negatieve emoties ligt in een verstoring van het energiesysteem van het lichaam”. EFT onderscheidt zich in zoverre van de reguliere psychologie dat het er van uit gaat dat er tussen de oorzaak (trauma, trigger) en gevolg (gedrag en emotie) een energetische verstoring is geweest. Beelden, herinneringen en situaties zijn in het geheugen opgeslagen met een bepaalde energetische lading om iedere keer tevoorschijn te komen als de trigger langs komt. Deze energetische verstoring wordt geneutraliseerd met behulp van de EFT methode. De herinnering blijft maar de negatieve lading wordt er afgehaald. Mensen reageren na de behandeling dan ook vaak met een reactie van “Heb ik me daar nu zo druk om gemaakt”. De techniek werkt alleen effectief als op het moment van de behandeling een levendige herinnering aan het gebeuren in gedachten wordt opgeroepen. Op dat moment is namelijk de daarmee verbonden energie ook in het lichaam actief. De techniek bestaat uit het tappen (kloppen) met de vingertoppen op een serie punten op het lichaam die corresponderen met de acupunctuurpunten van de energiemeridianen.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

EMDR is een bewezen effectieve therapie die kan worden toegepast bij het verwerken van nare en ingrijpende ervaringen. Door middel van EMDR neemt de kracht en emotionele lading van een nare herinnering af.