Tonny Sikkes

Tonny Sikkes

Praktische informatie

Tarief en vergoeding
Mijn tarief is €65,- per consult van 60 minuten. Indien, in overleg, de consulten langer duren wordt het tarief evenredig verhoogd.

In mijn praktijk integreer ik verschillende behandelwijzen uit zowel de oosterse als de westerse cultuur. Tegelijkertijd maak ik echter gebruik van moderne technieken en sta ik voortdurend open voor nieuwe ontwikkelingen.

Per 1 januari 2021 heb ik mijn lidmaatschap van de beroepsvereniging VIV (Vereniging Integrale Vitaliteitskunde) en de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) opgezegd. Dat betekent dat vanaf 1 januari 2021 de mogelijkheid vervalt om mijn facturen te declareren bij je zorgverzekeraar. Uiteraard betreur ik dat, want de vergoeding was één van mijn motivaties om lid te zijn van een professionele beroepsvereniging. De reden voor mijn beslissing is dat ik niet meer bezig wil zijn met allerlei regels, toenemende verplichtingen, de groeiende invloed van de zorgverzekeringen en tegelijkertijd de afnemende hoogte van de vergoedingen.

Wel wil ik heel graag mensen blijven begeleiden naar structureel meer innerlijke rust, energie, gezondheid,  passie en plezier met de adem als rode draad.

Een afspraak afzeggen
Een afspraak kan tot 48 uur van te voren afgezegd of verandert worden. Zo niet, dan wordt het consult in rekening gebracht. De reden van afzegging is hierop niet van invloed.

Bereikbaarheid
Voor informatie, vragen, het maken, wijzigen of afzeggen van afspraken kun je mij het beste even bellen. Ik ben bereikbaar tijdens werkdagen op 06-17169216. Als ik de telefoon niet kan opnemen kun je een bericht inspreken op het antwoordapparaat dan bel ik je indien nodig terug.

Aangesloten bij:
Vereniging Buteyko Therapeuten Nederland
Buteykotherapeuten Nederland
HeartMath Benelux
Energy Control


Vanaf 25 mei 2018 is de "Algemene Verordening Gegevensbescherming" (AVG) van toepassing. De AVG bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel je persoonsgegevens nog beter te beschermen. In de Privacy verklaring die je “hier” kunt lezen staat welke persoonsgegevens waar worden gebruikt, voor welke doeleinden en hoelang ze worden bewaard.

Ik werk op basis van een verklaring van "informed consent. Dat betekent dat we na het intakegesprek samen een formulier ondertekenen waarin we beiden verklaren kennis te hebben van de wederzijdse rechten en plichten betreffende de coaching/therapie. Deze procedure vloeit voort uit recente nieuwe wetgeving.