Tonny Sikkes

Tonny Sikkes

Praktische informatie

Tarief en vergoeding
Mijn tarief is €65,- per consult van 60 minuten. Indien, in overleg, de consulten langer duren wordt het tarief evenredig verhoogd.

In mijn praktijk integreer ik verschillende behandelwijzen uit zowel de oosterse als de westerse cultuur. Tegelijkertijd maak ik echter gebruik van moderne technieken en sta ik voortdurend open voor nieuwe ontwikkelingen. Ik ben aangesloten bij de RBCZ en bij beroepsvereniging VIV (Vereniging Integrale Vitaliteitkunde). De volgende zorgverzekeraars hebben toegezegd VIV-leden in 2020 te vergoeden als je een aanvullende polis hebt.

-VGZ, Plus Zorgverzekering van VGZ, Bewuzt, IZZ, IZA, Unive Zorg, ZEKUR, IZA Cura, UMC, Cares Gouda en De Goudse.
-Menzis, CZ groep (CZ, CZ Direct, Delta Lloyd, Ohra)
-Achmea groep (Zilveren Kruis, Avero, FBTO, OZF en Agis)
-ONVZ, waaronder ook VvAA en PNOzorg
-De Friesland

Uiteraard ligt de vergoeding en de hoogte van de vergoeding aan de afgesloten aanvullende polis. Ongeacht bovenstaande lijst kunt u zelf bij uw zorgverzekeraar informeren of uw behandeling vergoed wordt en hoe hoog het bedrag per dag of consult is. De ervaring leert dat ook verzekeraars die niet op de lijst vermeld staan, veelal de behandeling via een aanvullende verzekering vergoeden.

Uitzondering:
DSW, De Amersfoortse en Ditzo vergoeden VIV-leden niet.

Een afspraak afzeggen
Een afspraak kan tot 48 uur van te voren afgezegd of verandert worden. Zo niet, dan wordt het consult in rekening gebracht. De reden van afzegging is hierop niet van invloed.

Bereikbaarheid
Voor informatie, vragen, het maken, wijzigen of afzeggen van afspraken kun je mij het beste even bellen. Ik ben bereikbaar tijdens werkdagen op 06-17169216. Als ik de telefoon niet kan opnemen kun je een bericht inspreken op het antwoordapparaat dan bel ik je indien nodig terug.

Aangesloten bij:
VIV
RBCZ
Vereniging Buteyko Therapeuten Nederland
Buteykotherapeuten Nederland
HeartMath Benelux
Energy Control
Kamer van Koophandel: 5480468


Vanaf 25 mei 2018 is de "Algemene Verordening Gegevensbescherming" (AVG) van toepassing. De AVG bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel je persoonsgegevens nog beter te beschermen. In de Privacy verklaring die je “hier” kunt lezen staat welke persoonsgegevens waar worden gebruikt, voor welke doeleinden en hoelang ze worden bewaard.

Ik werk op basis van een verklaring van "informed consent. Dat betekent dat we na het intakegesprek samen een formulier ondertekenen waarin we beiden verklaren kennis te hebben van de wederzijdse rechten en plichten betreffende de coaching/therapie. Deze procedure vloeit voort uit recente nieuwe wetgeving.


“Als lid van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld.

Dit is het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben.”
Je kunt dan deze download erbij vermelden: Reglement Geschillencommissie.

‘Heeft u een klacht en komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot mijn beroepsorganisatie Vereniging Integrale Vitaliteitkunde, www.vivnederland.nl.