Tonny Sikkes

Tonny Sikkes

Wat als je Corona hebt gehad en de klachten gaan maar niet over? 

Scala aan Long Covid klachten

Je blijft kortademig en vermoeid eventueel gecombineerd met een sterke stijging in de hartslag wanneer je actief wordt (POTS), druk op de borst, duizeligheid, brain fog, geen geur/reuk, verminderde eetlust, pijn in je botten.

Zomaar een greep uit de vele vage lichamelijke klachten waar 1 op de 5 mensen die een Covid infectie hebben doorgemaakt op dit moment mee worstelen.

Na onderzoeken blijkt dat er bij deze mensen vaak geen schade is aan longweefsels of elders in het lichaam. Medici tasten in het duister en mede als gevolg daarvan gaan klachten gepaard met angst, we weten immers nog niet veel over Covid en de langdurige gevolgen daarvan.

Dysautonomia? 

Voorzichtig aan komt er vanuit wetenschappelijk hoek een verklaring: Dysautonomia; een aantasting van de nervus vagus. Dit is de grootste zenuwbaan in je lichaam die deel uitmaakt van het parasympatische systeem. Deze zenuw speelt een essentiële rol bij het tot rust komen en herstellen van het lichaam na stress, en maakt contact met een groot aantal organen. 

Het vermoeden is dat deze zenuw aangetast is, waardoor mensen met Long Covid langdurig in de stressmodus (vecht-vlucht) blijven.

Nu is stress niet per definitie slecht voor de mens. Het zorgt ervoor dat je in staat van paraatheid bent als dat nodig is (je wordt achterna gezeten door een leeuw of moet een belangrijke presentatie geven). Er worden een aantal fysiologische reacties in gang gezet, zoals:

Verhoogde afgifte van de hormonen adrenaline en cortisol 
Verhoogde hartslag
Remming van de spijsvertering
Verwijding van de bloedvaten naar de spieren
Verhoogde afgifte van bloedstollingsfactoren
Versnelde ademhaling

Zolang het lichaam in de stressstand staat, vindt geen herstel plaats. Immers alle energie is nodig om te vluchten of vechten, al is het alleen maar het gevecht tegen de angst in je hoofd.

Nadat de stressvolle situatie voorbij is (je bent aan die leeuw ontsnapt of de presentatie is gegeven) zorgt de Nervus Vagus er voor dat het lichaam weer tot rust komt, worden alle processen weer in balans gebracht en wordt eventuele schade herstelt.

Echter door Dysautonomia blijft het lichaam langdurig in de stressstand en houden deze fysiologische reacties voortdurend aan. Hierdoor ontstaat er een disbalans in het lichaam met lichamelijke klachten tot gevolg. De angst dat men niet weet hoe dit verder gaat verergert de situatie nog.

Voor Long Covid patiënten is het van groot belang (zo vaak mogelijk) terug te keren naar een ontspannen toestand, waarin herstel kan optreden.

De ademhaling tijdens Long Covid

Onderzoeken toonden aan dat de meeste Long Covid patiënten een verstoorde ademhaling hebben. Ze ademen door de mond, snel, oppervlakkig en onregelmatig. Alle kenmerken van chronische hyperventilatie. En chronische hyperventilatie betekent stress voor het lichaam. Maar chronische hyperventilatie is ook omkeerbaar met ademhalingsoefeningen.

Buteyko Methode aangepast voor Long Covid Patiënten.

Buteyko Therapeuten Nederland (BTN) heeft in samenwerking met Patrick Mckeown een behandeling ontwikkeld speciaal voor Long Covid patiënten. 

Deze behandeling bestaat uit ademhalingsoefeningen die de Nervus Vagus stimuleert, en die het lichaam zo terugbrengen naar de ontspannen modus waardoor het de kans krijgt terug in balans te komen en te herstellen van de schade die is ontstaan als gevolg van de Covid infectie. De ervaringen die we tot nu toe hebben opgedaan geven hoop, maar zeker is dat ook met Buteyko het herstellen van Long Covid een heel langzaam proces zal zijn waarbij een samenwerking met andere disciplines noodzakelijk is.

Naast de Buteyko methode werk ik ook met andere ademmethodes en Hartcoherentie die bijdrage aan het herstel van Long Covid klachten. Zie ook meer informatie onder het kopje Stress, Hartcoherentie,