Tonny Sikkes

Tonny Sikkes

PSYCH-K

PSYCH-K is geschikt voor iedereen die de regie terug wil over zijn eigen leven, vanbinnen, wat je denkt en voelt en van buiten, hoe je leven eruitziet. Met PSYCH-K transformeer je  belemmerende overtuigingen in je onderbewuste  in ondersteunende overtuigingen. Tevens kan je het PSYCH-K proces gebruiken om stress te verwijderen uit je lichaam.

Heel vaak hebben we in ons onderbewuste nog wat oude programmering staan die ons belemmerd om ons zelf te ontwikkelen. Bijvoorbeeld als het onderbewuste het als onveilig ervaart dat je zichtbaar word op het podium, zal het ervoor zorgen dat je nooit voor een groep gaat staan. Zodra jij vanuit jouw bewustzijn hiertoe aanstalten maakt, zorgt je onderbewust ervoor dat je gaat zweten trillen en je niet meer kunt concentreren en blokkeert. Zo word  steeds weer je overtuiging bevestigd dat je het niet kunt wat je belemmerd in je ontwikkeling.

Overtuigingen  zijn conclusies gebaseerd op ervaringen uit het verleden en opgeslagen in ons onderbewuste.  Ons onderbewuste kun je vergelijken met een harde schijf waar alles wat je leert en ervaart gedurende je leven word opgeslagen. Hier liggen alle overtuigingen opgeslagen die we diep van binnen geloven. Een situatie roept automatisch gedachten, beelden en lichamelijke reacties op die ontstaan en aangeleerd zijn in eerdere soort gelijke ervaringen, ook als dit je nu niet meer helpt. We reageren op de automatische piloot en zijn ons daar doorgaans niet van bewust. Bassie en …… Of als  je als kind de conclusie hebt getrokken dat je geen fouten mag maken  reageer je   heel anders dan  Pippi Langkous die de conclusie trok: ik heb het nog nooit gedaan dus zal ik het wel kunnen. Beide conclusies vormen de gekleurde filters voor onze waarnemingen. We kijken als het ware door een gekleurde bril.  Deze onderbewuste overtuigingen sturen  ons gedrag. Ze helpen die werkelijkheid te creëren.  Als je zwanger bent zie je overal zwangere vrouwen.

Wanneer je onderbewuste overtuigingen in strijd zijn met je bewuste wensen en verlangens dan ervaar je een innerlijk conflict, weerstand die zich uit in stress, emotionele en/of lichamelijke klachten of het uitblijven van de gewenste resultaten. Het lukt niet je verlangens te realiseren.

Belemmerende overtuigingen die opgeslagen zijn in het onderbewuste kun je niet veranderen met je bewustzijn. Dat is dan ook vaak de reden dat je wat je ook doet het niet lukt om patronen te veranderen. Dat je het wel weet met je hoofd maar je voelt het niet zo.

Met PSYCH-K ga je op zoek naar belemmerende overtuigingen, zoals “ik kan het niet of ”ik word niet gewaardeerd”  en ga je deze in je onderbewuste transformeren in overtuigingen die jouw steunen in jouw persoonlijk ontwikkeling. Met de juiste overtuiging  wordt je onderbewuste processor een krachtige hulpbron die je automatisch  helpt jouw verlangen, jouw potentieel  te verwezenlijken. Je  breng je je onderbewuste geest  (je onderbewuste database) op een lijn met de wijsheid van je bewuste geest (wat we willen)  en je hogere bewustzijn (je diepste verlangen).  Zodat  jij vorm kunt geven aan je leven op een manier die passend is voor jou en dat kunt doen waar je talenten liggen.  Psych-  helpt je de regie over je leven te nemen, je wezen, je potentie toe te laten zodat je weer voluit kunt stralen.

Psych-K  gebruikt spiertesten om contact met je onderbewuste te maken.  Onderzoek heeft laten zien dat als we iets zeggen wat helemaal waar  is we ongeveer  20% meer spierspanning hebben dan als we iets zeggen wat niet waar is. Door dat verschil te voelen kunnen we communiceren met het onderbewuste. Zo kunnen we testen of de ondersteunende overtuiging  die je helpt je doel te bereiken  in je onderbewuste staat of niet. Als de ondersteunende overtuiging niet in je onderbewuste staat  maakt  Psych-K gebruik van  balansen. Het doel van een balans is  evenwicht te creëren tussen je linker en rechter  hersenhelft om zo toegang krijgen tot je hele potentieel. Dit word de  hele breinhouding genoemd en is ideaal  om belemmerende overtuigingen  in je onderbewuste  te transformeren in ondersteunende overtuigingen of  ongewenste stress te transformeren. Je zet als het ware de opnameband van je onderbewuste stil en overschrijft de belemmerende overtuiging in een ondersteunende overtuiging. Na afloop van de balans testen we weer of het is gelukt en vieren dat we dat. Daarna gaan we kijken welke actiestapjes je kunt zetten om je doel te bereiken. Want inzicht zonder handelen geeft geen verandering. Zo kunnen we ook in de praktijk testen of het is gelukt.